25 | 09 | 2023

Ocenění movitých věcí

Základní podklady pro zpracování ocenění movitých věcí:

 • inventurní soupis k datu ocenění, sestava optimálně v souboru formátu MS – Excel obsahujícím minimálně inventární číslo, název, datum pořízení, pořizovací cenu, nejlépe však kompletní databázi informací vedených o jednotlivých položkách včetně SKP
 • informace o jednotlivých položkách ocenění
  • přesný typ, technické parametry, výkon, výrobce, rok výroby
  • vytížení kapacity strojů a technologií (směnnost)
  • technický stav, revize, osvědčení
  • popis větších modernizačních nebo rekonstrukčních investic, generální opravy
  • účetní a daňové odpisy,
  • u dopravních prostředků: RZ (SPZ), TP, eventuální popis speciálního vybavení, ujeté km (mth)
  • označení majetku, pořízeného  druhonákupem (nebyl pořízený jako nový);
  • označení majetku pouze pronajatého či pořízeného na leasing
  • označení  majetku původně pořízeného na leasing a zařazeného do evidence za zůstatkovou cenu (u tohoto majetku uvést původní pořizovací cenu a rok pořízení),
 • zásoby
  • stav a specifikace zásob k datu ocenění
  • struktura zásob – vlastní odhad likvidity a obrátkovosti jednotlivých položek, označení nepoužitelných, nepotřebných zásob,
  • metoda ocenění zásob