22 | 05 | 2024

Historie společnosti

Společnost I R A® s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku  28.7.1993 jako společnost se znalci v oboru ekonomika, odvětví cen a odhadů se specializací pro odhady nemovitého i movitého majetku.

Společnost je Znaleckou kanceláří, jmenovaná ministrem spravedlnosti pod č.j. 53/2005-ODS-ZN a čj. 187/2012-OSD-SZN/6, kvalifikovaná pro znaleckou činnost  v oboru :


- ekonomika :
 s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí

 

- živnostenské oprávnění:

oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité


Společnost  je řádným členem České komory odhadců majetku, která je členem mezinárodních oceňovacích struktur, zejména společnosti TEGoVA (The European Group of Valuers of Fixed Assets – Evropské sdružení odhadců majetku), která zajišťuje harmonizaci právních předpisů – směrnic Evropské unie pro jednotlivé členské státy a dále také personální certifikaci v profesi odhadce majetku.


Pracovníci zajišťující oceňování nemovitostí jsou držiteli certifikátů dle ČSN EN 45013 pro oceňování majetku, certifikátu „Approved by Tegova“ pro profesi „Certified property valuer“ v rámci oceňování majetku v Evropské unii. Společnost spolupracuje s vybranými bankami a s významnými obchodními společnostmi na českém trhu.

Název společnosti "I R A" je zapsanou ochranou známkou č. 301458 a č. 459855 na základě osvědčení o zápisu ochranné známky u Českého úřadu průmyslového vlastnictví.