25 | 09 | 2023

Podklady k ocenění

Pro řádné vypracování znaleckého posudku nebo ocenění je třeba doložit některé skutečnosti, týkající se oceňovaného majetku. Podklady pro jednotlivé druhy majetku naleznete v příslušné sekci.