11 | 08 | 2022

Podklady k ocenění

Pro řádné vypracování znaleckého posudku nebo ocenění je třeba doložit některé skutečnosti, týkající se oceňovaného majetku. Podklady pro jednotlivé druhy majetku naleznete v příslušné sekci.

Ocenění nemovitostí

Číst dál: Ocenění nemovitostí

Ocenění movitých věcí

Číst dál: Ocenění movitých věcí