05 | 07 | 2022

Články

Ekonomika

Rozsah znaleckého oprávnění  pro ceny a odhady nemovitostí, movitého majetku, oceňování hospodářské činnosti podniků. 

Jedná se o vyhotovení znaleckých posudků, ocenění a ekonomických analýz rozličných druhů majetku.

 • Stanovení ceny zjištěné dle platného cenového předpisu - vyhlášky Ministerstva financí pro účely :
  • vyměření základu daně z převodu nemovitostí a daně darovací
  • převod majetku ve vlastnictví státu
 • Stanovení ceny obvyklé dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a tržní hodnoty dle metodik České komory odhadců majetku :
  • pro zjištění zástavní hodnoty majetku
  • pro zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu
  • při převodu majetku mezi spřízněnými osobami
  • v rámci insolvenčního řízení
  • pro dražby