13 | 07 | 2024

Články

Ekonomika

Rozsah znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. 

Jedná se o vyhotovení znaleckých posudků, ocenění a ekonomických analýz rozličných druhů majetku.

 • Stanovení ceny zjištěné dle platného cenového předpisu - vyhlášky Ministerstva financí například pro účely :
  • vyvlastnění či zákona o urychlení výstavby infrastruktur
  • převod majetku ve vlastnictví státu
  • daňové účely
 • Stanovení ceny obvyklé, tržní hodnoty dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a tržní hodnoty dle metodik České komory odhadců majetku, Mezinárodních a Evropských oceňovacích standardů  například pro účely :
  • pro zjištění zástavní hodnoty majetku
  • pro zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu
  • při převodu majetku mezi spřízněnými osobami
  • v rámci insolvenčního řízení
  • pro dražby