08 | 07 | 2020

Úvod

Společnost  I R A®, spol. s r.o. poskytuje svým klientům služby v široké oblasti majetkových služeb  a ekonomického poradenství v rozsahu daném jmenováním Znaleckého ústavu ministrem spravedlnosti v oblasti :

Dále společnost I R A®, spol. s r.o. zajišťuje i další oceňovací činnosti dané živnostenským listem:

V rámci komplexní činnosti zpracováváme znalecké posudky a expertní ocenění různých druhů majetku například pro účely :

 • Stanovení ceny zjištěné dle platného cenového předpisu - vyhlášky Ministerstva financí pro účely :
  • vyměření základu daně z převodu nemovitostí a daně darovací
  • převod majetku ve vlastnictví státu
 • Stanovení ceny obvyklé dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a tržní hodnoty dle metodik České komory odhadců majetku :
  • pro zjištění zástavní hodnoty majetku
  • pro zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu
  • při převodu majetku mezi blízkými nebo ovládanými osobami (např. § 196a Obch. zákoníku)
  • v rámci insolvenčního řízení
  • pro dražby
  • dědické řízení